mandag 31. mai 2010

Sluttvurdering

Oppgaven:
Vi skulle lage et produkt som skulle vurderest som et sluttsvurdering.
Jeg valget å lage noe jeg måtte øve meg på å det hva å lage en høg åpen bukett.

Mål produksjon
*Planleggje, gjennomføre og vurdere egen grunnleggjende arbeid med ulike råvarer.
*Eksperimentere med levende materialer og stiler,utrykk,teknikker og reskaper.
*Bruke verktøy, materale og teknikker på føremålstenleg og forsvalig måte.

Mål produktutvikling:
*Presentere og dukumentere produksjonprosess og produkt,visuelt og verbalt og ved hjelp digetale verktøy.
*Gjøre greie for lokale og vitskapeleg navn på botanisk materialer.

Individuelt læringsmål:
Kvalitetssikring produktet mitt og ha et godt binnepunkt.
Rette propesjoner.

Skisser

Materialliste:
* 5 stk Iris 25,- pr stk, Sum: 125,-
* 5 Craspedia 18,- pr stk, Sum: 90,-
* 4 Panicum 10,- pr stk, Sum 40,-
* 8 Flexi gress 12,- pr stk, sum 96,-
* 5 alchemille (Marikåpe) 15,- pr stk, Sum 75,-
Sum 426,-

Buketten er i dekorativ stil.

Egenvurdering:
Jeg ble fornøyd nok med buketten jeg laget, Synest den ble litt dyr.
Jeg kunne brukt stell grss som kostet 5,- pr stk i steden for flexi gress som kostet 12 kr pr stk. Da hadde jeg sparet 56,- kroner, og da ville buketten kostet bare 370,- koner. For den prisen ville det nok våre flere kunder som hadde kjøpt buketten.
Ellers var eg ganske fornøyd med binnepunktet og teknikken.
Buketten ble nok så lik som jeg hadde tenkt på skissene.

2 kommentarer: