onsdag 20. januar 2010

Læringsoppdrag-brudebukett/brudesmykke

Mål produksjon
*Planleggje, gjennomføre og vurdere egen grunnleggjende arbeid med ulike råvarer.
*Eksperimentere med levende materialer og stiler,utrykk,teknikker og reskaper.
*Bruke verktøy, materale og teknikker på føremålstenleg og forsvalig måte

Mål produktutvikling:
*Presentere og dukumentere produksjonprosess og produkt,visuelt og verbalt og ved hjelp digetale verktøy.
*Gjøre greie for lokale og vitskapeleg navn på botanisk materialer.


Individuelt læringsmål:
*Lære meg teknikkene hvordan du lager en brudebukett.

Brud: Camilla, høyde:167 cm
Hun ønsker seg nelliker,roser og lyse farger.
Ønsker seg dråpet formet bukett.

BrudenBrude kjolenInspirasjon

/>Materialliste:
*Roser
*Nellik
*brude slør
*Plumoses
*Marmorlanterne
*Salal

Brudebuketten er i dekorative stil.
Jeg syntes at produktet mitt har en harmonisk helhet.Avslappende og fint å se på.
Fargedominansen er en lys farge.
Formen på buketten er dråpe formet.
Teknikken jeg har brukt er stifte teknikk.
Buketten er god å holde, fordi det er ingen skarpe kanter og ujevnheter.

Produktet

1 kommentar: